چهارشنبه, 12 آذر 1399
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع
معاون منابع انسانی ،مالی وپشتیبانی اب منطقه ای سیستان وبلوچستان معرفی شد

معاون منابع انسانی ،مالی وپشتیبانی اب منطقه ای سیستان وبلوچستان...

جلسه تکریم ومعارفه معاون منابع انسانی ،مالی وپشتیبانی شرکت امروزبرگزارشد

۷۵ درصدحجم سدهای مخزنی استان آبگیری شده است

مدیرعامل اب منطقه ای سیستان وبلوچستان عنوان کرد

۷۵ درصدحجم سدهای مخزنی استان آبگیری شده است

درحال حاضر۷۵ درصدحجم سدهای مخزنی سیستان وبلوچستان آبگیری شده که نسبت به سال گذشته ۲درصدکاهش داشته است

ابگیری سدشهری کوردرسیستان وبلوچستان تاپیان سال جاری

مدیرعامل اب منطقه ای سیستان وبلوچستان خبرداد

ابگیری سدشهری کوردرسیستان وبلوچستان تاپیان سال جاری

مدیرعامل اب منطقه ای سیستان وبلوچستان بااشاره به پیشرفت ٩١درصدی شهری کورازابگیری این سدتا پایان سال جاری خبرداد

افت شدیدمنابعاب زیرزمینی درسیستان وبلوچستان

🔹مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی استان باعث افت شدید سطع آب‌های زیرزمینی شده است.

پاسخگویی به درخواستهای مردمی توسط مدیرعامل ومعاونین شرکت

پاسخگویی به درخواستهای مردمی توسط مدیرعامل ومعاونین شرکت

محمددلمرادی مدیرعامل شرکت به همراه معاونین باحضوردرسامانه پاسخگویی سامد111به سوالات ودرخواستهای مردمی پاسخ داد

بازدیدمدیرعامل شرکت ازپروژه آبرسانی ازسدماشکیدعلیا

بازدیدمدیرعامل شرکت ازپروژه آبرسانی ازسدماشکیدعلیا

بازدید مشترک نماینده مردم شریف سراوان،معاون عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان و مدیرعامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای و جمعی از مدیران کل و معاونان دستگاه های...

حضورمدیرعامل شرکت درجلسه شورای اداری مهرستان

حضورمدیرعامل شرکت درجلسه شورای اداری مهرستان

این جلسه با حضور نماینده محترم شهرستان های سراوان ، مهرستان و سیب و سوران و معاونت محترم عمرانی استانداری استان و هیات همراه و حمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی در...

بازدیدمدیرعامل شرکت ازپروژه آبرسانی به اراضی بلندآب

بازدیدمدیرعامل شرکت ازپروژه آبرسانی به اراضی بلندآب

محمددلمرادی رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به همراه امام جمعه شهرستان زهک ازپروژه آبرسانی به اراضی بلندآب بازدیدکرد.