پنجشنبه, 2 اسفند 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

حضورکارکنان شرکت درراهپیمایی یوم الله 22بهمن

همگام بامردم شریف ایران اسلامی کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نیرودرسیستان وبلوچستان به طورمنسجم درراهپیمایی یوم الله 22بهمن شرکت کردند.

ورودسیلاب به منطقه سیستان

درپی بارندگی های میان حوضه ای پایین دست سد کجکی و دیگر بندهای احداث شده برروی رودخانه هیرمند در افغانستان سیلاب وارد منطقه سیستان شد.

بازدیدمدیرعامل شرکت ازنمایشگاه دستاوردهای 40ساله انقلاب اسلامی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای به همراه تنی چندازمعاونین ومدیران شرکت ازنمایشگاه دستاوردهای 40ساله انقلاب اسلامی بازدیدکرد.

همایش علمی وفرهنگی قضات سیستان و بلوچستان با محوریت حفاظت...

اتابک جعفری در پنجمین همایش علمی فرهنگی قضات سیستان و بلوچستان که با حضور دادستان کل کشور در چابهار برگزار شد اظهار داشت: پراکندگی و گستردگی این استان سبب شده تا...