چهارشنبه, 27 تیر 1397
  • اخبار و اطلاعیه ها
  • نتایج کمیسیون
  • _JARAIED
  • _DANAB
  • راهنمای ارباب رجوع

سفرمعاون آب وآبفاوزارت نیروبه منطقه سیستان

دکترسروش معاون وزیرنیروبه منظوربررسی مشکلات منطقه سیستان به زابل سفرکرد

حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان در برنامه حرف...

مهندس اتابک جعفری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان به منظور بررسی وپاسخگویی چالشهای بخش آب استان در برنامه مناظره محور حرف حساب شبکه استانی هامون حضور...

اختتامیه مسابقات فوتسال جام رمضان

مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال جام رمضان گرامیداشت شهیدجانعلی اصغری باحضورمهندس اتابک جعفری مدرعامل شرکت ومعاونین برگزارشد. دراین مسابقات ازتیم حفاظت الف به...

دیدارمدیرعامل شرکت باکارکنان به مناسبت عیدسعیدفطر

به مناسبت عیدسعیدفطر مهندس جعفری مدیرعامل شرکت واعضاهیئت مدیره ومعاونین باکارکنان دیدارکردند