سه‌شنبه, 25 تیر 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیرعامل آب منطقه ای سیستان وبلوچستان:

به زودی مدرن ترین مرکزپایش خشکسالی کشوردرسیستان وبلوچستان راه...

مدیرعامل آب منطقه ای سیستان وبلوچستان درنشست خبری بااصحاب رسانه که به مناسبت هفته صرفه جویی درمصرف آب درسالن کنفرانس این شرکت برگزارشدگفت: مهمترین برنامه‌ها و...

اطلاعیه و فرم ثبت نام پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه فرزندان...

پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه فرزندان پرسنل وزارت نیرو

حضورکارکنان شرکت درراهپیمایی روزقدس

کارکنان شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان همگام باملت شهیدپروردرراهپیمایی روزقدس حضوریافته وباآرمانهای امام ،رهبری وشهداتجدیدمیثاق کردند.

برگزاری نشست تخصصی آب دردانشگاه سیستان وبلوچستان

نشست تخصصی باموضوع آب وچالشهای آن صبح امروزباحضورمدیرعامل و معاونین آب منطقه ای،ریس دانشگاه سیستان وبلوچستان وجمعی ازاساتیدودانشجویان مرتبط باحوزه آب درزاهدان...