پنجشنبه, 1 مهر 1400


پرسشنامه سنجش رضایت پیمانکاران و مشاوران

  شرکت  آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان    


 

لطفا به سوالات زیر از 1 تا 5 نمره دهید.( 1:خیلی ضعیف، 2:ضعیف، 3:متوسط، 4:خوب، 5:عالی)

اعتماد سازی

انجام فرایند انتخاب و تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران به طور دقیق و منصفانه:
میزان سلامت سیستم نظارت کارفرما بر پروژه‌ها از نظر شما:
میزان سلامت اداری و جلوگیری از فساد مالی شرکت آب منطقه‌ای در فعالیت‌های مرتبط با کارفرما از نظر شما:

سلامت اداری

اطلاع رسانی دقیق و کافی از برنامه مناقصات و معاملات شرکت به پیمانکاران و مشاوران:
اطلاع رسانی مناسب در خصوص مراحل و زمان انجام امور مرتبط با پیمانکاران و مشاوران:

دقت و سرعت در ارائه خدمات

تنظیم به موقع قرارداد بعد از انتخاب پیمانکار/مشاور
پرداخت بموقع و دقیق صورت وضعیت، انجام مراحل تصفیه پیمان و ...

کیفیت همکاری و بسترهای لازم

دقت تناسب طراحی و تهیه پکیچ پروژه با اهداف پروژه از نظر شما:
رضایت از مراحل انجام پروژه:
انجام بموقع تعهدات پیمان از طرف شرکت آب منطقه‌ای

پاسخگویی

دانش و تخصص کارکنان در پاسخگویی به سوالات مراجعان
اخلاق و رفتار کارکنان در رابطه با مراجعان

محیط کار

تجهیزات و امکانات مناسب جهت رفاه مراجعان
نظم و انضباط حاکم بر محیط شرکت آب منطقه‌ای
در مجموع به چه میزان از همکار ی با این شرکت رضایت دارید؟
در صورت نارضایتی از همکاری با شرکت لطفا علت نارضایتی خود را دقیقا بیان فرمایید.
چنانچه پیشنهادی در راستای ارتقا کیفیت خدمات و رضایتمندی ذینفعان دارید، بیان فرمایید