یکشنبه, 6 بهمن 1398

امور منابع آب زاهدان

مدیر امور: آقای ابراهیم اویسی پور

آدرس:زاهدان-خیابان امام خمینی غربی - بعد از میدان پانزده خرداد

کد پستی:9819737555

تلفن:33513860-054

دورنگار:33513856-054

پست الکترونیکی:zahedan-office@sbrw.ir

آمار نیروی انسانی:

 

  تعداد کل کارشناس کاردان کمک کارشناس کارگر
جاری 11 1 4 1 4
طرح 6 1 0 0 5

 

طرح های منابع آب:

طرحهای مطالعاتی:

طرحهای در دست اجرا:

طرحهای بهره برداری شده:

نعداد چاهها، قنات و چشمه ها: