یکشنبه, 6 بهمن 1398

اداره منابع آب مهرستان

سرپرست اداره:آقای رضا جلیلوند

آدرس:مهرستان-خیابان جهاد-کوچه اداره برق-جنب اداره برق

کد پستی:9966125496

تلفکس:37724130-054

آمار نیروی انسانی:

 

  تعداد کل کارشناس کاردان کمک کارشناس کارگر
جاری 1 0 0 0 0
طرح 0 0 0 0 0

 

طرح های منابع آب:

طرحهای مطالعاتی:

طرحهای در دست اجرا:

طرحهای بهره برداری شده:

نعداد چاهها، قنات و چشمه ها: