یکشنبه, 6 بهمن 1398

امور منابع آب زابل

مدیر امور:آقای محمد امین خندان بارانی

آدرس:زابل-بلوار شهید میرحسینی - رو به روی پارک ملت

کد پستی:

تلفن:32228518-054

دورنگار:32222023-054

پست الکترونیکی:zabol-office@sbrw.ir

آمار نیروی انسانی:

 

  تعداد کل کارشناس کاردان کمک کارشناس کارگر
جاری 42 7 2 1 31
طرح 37 2 2 3 30

 

طرح های منابع آب:

طرحهای مطالعاتی:

طرحهای در دست اجرا:

طرحهای بهره برداری شده:

نعداد چاهها، قنات و چشمه ها: