پنجشنبه, 1 مهر 1400

لیست خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان

 

نوع خدمت
تمدید پروانه بهره برداری
صدور پروانه حفر چاه(حفرهایی که به صورت دستگاهی انجام می شود متقاضی دو مراجعه بیشتر به دفتر پیشخوان خواهد داشت)
صدور پروانه بهره برداری:
صدور پروانه بهره برداری (چاههای مشمول قانون تعیین تکلیف فقط برای دشت های آزاد)
صدور پروانه بهره برداری (چاه های جابجا شده)
صدور پروانه جابجایی
صدور پروانه کف شکنی
صدور مجوز لایروبی
صدور پروانه بهره برداری اصلاحی (تغییر نام)
صدور پروانه بهره برداری المثنی
صدور پروانه بهره برداری تعویضی
صدور تمدید پروانه حفر
پاسخ استعلام تعیین حریم رودخانه
پاسخ استعلام تامین آب جهت اجرای طرح های صنعتی و کشاورزی(حفرهایی که به صورت دستگاهی انجام میشود دو مراجعه بیشتر به دفتر پیشخوان خواهد داشت)
پاسخ استعلام معادن شن و ماسه
پاسخ استعلام تامین آب طرح از دریا
پاسخ استعلام در خصوص تامین آب طرح از طریق چاه محفوره دارای پروانه
صدور مجوز افزایش قدرت
صدور مجوز نصب منصوبات
صدور مجوز حفر چاه به جای قنات