جمعه, 6 اردیبهشت 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی دعوت به مناقصه عملیات ساخت ، پوشش داخلی ، خارجی و حمل لوله های ایستگاه پمپاژ انتقال آب به اراضی بلنداب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1012

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/21

بازدید:1012

آگهی دعوت به مناقصه تامین جرثقیلهای سقفی مربوط به ایستگاه پمپاژ انتقال آب به اراضی بلنداب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/21

بازدید:1138

برگ آگهی دعوت به مناقصه عملیات لایروبی رودخانه های بمپور ،مخزن بمپور،کاجو،نیکشهر،کهورکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1079

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/16

بازدید:1079

آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان میر جاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1825

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/02

بازدید:1825

آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان های فنوج و سرباز مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/02

بازدید:1201

مناقصه عمومی عملیات لایروبی رودخانه های بمپور ومخزن بند بمپور ،کاجو(بخش پلان )،نیکشهر(روستای نیکوجهان )،کهورکان(روستای کهور کان) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/24

بازدید:1306

آگهی دعوت به مناقصه تامین شیر آلات و متعلقات ایستگاه پمپاژ انتقال آب به اراضی بلنداب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1099

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/19

بازدید:1099

آگهی دعوت به مناقصه تامین جرثقیلهای سقفی و دروازه ای ایستگاه پمپاژ انتقال آب به اراضی بلنداب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1084

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/19

بازدید:1084

آگهی دعوت به مناقصه تامین الکترو پمپهای ایستگاه پمپاژ انتقال آب به اراضی بلند آب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1184

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/19

بازدید:1184

آگهی دعوت به مناقصه خرید لوله های مورد نیاز ایستگاه پمپاژ انتقال آب به اراضی بلنداب در قطرهای 900 ،1000 و 1800 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1039

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/19

بازدید:1039

انجام خدمات آزمایشگاه محلی مستقر در محل کارگاه سد شهری کور مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1185

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/14

بازدید:1185

ارزیابی کیفی انتخاب مشاور نقشه برداری تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی شهری کور مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1341

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/07

بازدید:1341

1 2 صفحه: