پنجشنبه, 1 مهر 1400

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • معاونت منابع انسانی،مالی وپشتیبانی
  • معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : مسعود محمدی
  • مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
   • مدیر منابع انسانی و پشتیبانی : ژاله میر
   • اداره امور اداری
    • اداره خدمات پشیبانی
     • گروه منابع انسانی وآموزش
     • مدیریت مالی وذیحسابی
      • مدیر مالی و ذیحسابی : آرمین رخ فروز
      • اداره حسابداری طرح
       • اداره حسابداری جاری
      • معاونت برنامه ریزی
       • معاون برنامه ریزی : کامران خاشی
       • مدیریت تحول اداری، فن آوری اطلاعات وامنیت فضای مجازی
        • مدیرتحول اداری ، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی : مژده اکبری
        • گروه فن آوری اطلاعات
        • مدیریت تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
         • مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی : رضا پهلوانی
         • گروه تخصیص آب
          • گروه تحقیقات کاربردی
         • معاونت طرح وتوسعه
          • معاون طرح و توسعه : شهرام دهمرده
          • مدیریت مشارکتهای مردمی وطرحهای زودبازده
           • مدیر مشارکت‌های مردمی و طرحهای زودبازده : مریم مالکی
          • مدیریت فنی آب
           • مدیرفنی آب : محمدرضا آذرسا
          • مدیریت طرحهای توسعه منابع آبی
           • مدیر طرحهای توسعه منابع آب : مهین سرگزی
         • معاونت حفاظت وبهره برداری
          • معاون حفاظت و بهره برداری : محمدامین خندان بارانی
          • واحدهای منابع آب شهرستانها
           • اداره منابع آب شهرستان قصرقند
            • اداره منابع آب شهرستان سیب وسوران
             • رئیس اداره منابع آب شهرستان سیب وسوران : مصطفی شه بخش
            • اداره منابع آب شهرستان دلگان
             • رئیس اداره منابع آب شهرستان دلگان : علیرضا بهروزی
            • اداره منابع آب شهرستان مهرستان
             • رئیس اداره منابع آب شهرستان مهرستان : رضا جلیلوند
            • اداره منابع آب شهرستان کنارک
             • رئیس اداره منابع آب شهرستان کنارک : فرهاد جنگی زهی
            • ادره منابع آب شهرستان نیکشهر
             • رئیس اداره منابع آب شهرستان نیکشهر : فیض محمد بلوچی
            • اداره منابع آب شهرستان سرباز
             • رئیس اداره منابع آب شهرستان سرباز : خالد بلوچی
            • مدیریت منابع آب شهرستان چابهار
             • مدیرمنابع آب شهرستان چابهار : میثم زاده میر
             • اداره بهره برداری ونگهداری ازسدوشبکه زیردان
              • اداره بهره برداری ونگهداری ازسدکهیر
               • اداره بهره برداری و نگهداری ازسدپیشین وشبکه باهوکلات
               • مدیریت منابع آب شهرستان سراوان
                • مدیرمنابع آب شهرستان سراوان : محمدجواد امراء شهستان
                • اداره بهره برداری ونگهداری ازسدوشبکه ماشکیدعلیا
                • مدیریت منابع آب شهرستان خاش
                 • مدیرمنابع آب شهرستان خاش : عابد دهواری آسپیچ
                • مدیریت منابع آب شهرستان ایرانشهر
                 • مدیرمنابع آب شهرستان ایرانشهر : محمدرضا صدیقی
                • مدیریت منابع آب شهرستان زاهدان
                 • مدیرمنابع آب شهرستان زاهدان : محمدامین خندان بارانی
               • مدیریت محیط زیست وکیفیت منابع آب
                • مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب : محمدحسین نخعی صدقی
               • مدیریت رودخانه وسواحل
                • مدیر رودخانه‌ها و سواحل : کامران خاشی
                • گروه حفاظت وبهره برداری ازرودخانه ها وسواحل
                • مدیریت بهره برداری ونگهداری ازتاسیسات آبی
                 • مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی : حامد سلحشور
                 • گروه حفاظت وبهره برداری ازآبهای سطحی
                  • گروه بهره برداری ونگهداری ازتاسیسات آبی
                  • مدیریت حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب
                   • مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب : ناصر ریکی
                   • گروه احیاء وتعادل بخشی آبهای زیرزمینی
                    • گروه حفاظت وبهره برداری ازآبهای زیرزمینی
                    • گروه درآمدومشترکین
                    • معاونت منابع آب سیستان
                     • معاون منابع آب سیستان : همایون رضائی کهخا
                     • اداره حراست
                      • اداره حقوقی
                       • گروه مطالعات پایه منابع آب
                        • مدیریت مالی و پشتیبانی و خدمات اداری
                         • مدیریت هماهنگی حفاظت وبهره برداری
                          • اداره بهره برداری ونگهداری ازمخازن چاه نیمه وشبکه های سیستان
                           • رئیس اداره بهره برداری ونگهداری ازمخازن چاه نیمه وشبکه های سیستان : غلامرضا صوفی ضمیری
                          • اداره منابع آب شهرستان نیمروز
                           • رئیس اداره منابع آب شهرستان نیمروز : شهریار رفعت
                          • اداره منابع آب شهرستان هامون
                           • رئیس اداره منابع آب شهرستان هامون : امین سرگزی
                          • اداره منابع آب شهرستان هیرمند
                           • رئیس اداره منابع آب شهرستان هیرمند : حمید نوری
                          • اداره منابع آب شهرستان زهک
                           • رئیس اداره منابع آب شهرستان زهک : جواد راشکی قلعه نو
                          • اداره منابع آب شهرستان زابل
                           • رئیس اداره منابع آب شهرستان زابل : مهدی ازبک زائی
                         • مدیریت طرح وتوسعه
                         • حوزه مدیرعامل
                          • مدیر عامل : محمد دلمرادی
                          • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
                           • مدیر مطالعات پایه منابع آب : علیرضا مبارکی
                           • گروه تلفیق وبیلان
                            • گروه مطالعات آبهای سطحی
                             • گروه مطالعات آبهای زیرزمینی
                             • مدیریت روابط عمومی
                              • مدیر روابط عمومی : مجتبی همایون مهر
                             • مدیریت قراردادها
                              • مدیر قراردادها : راحله احمدی
                             • مدیریت حقوقی
                              • مدیرحقوقی : غلامرضا دلیرخمران
                             • مدیریت حراست
                              • مدیرحراست : ابراهیم کاظمی
                             • مدیریت حوزه مدیرعامل
                              • گروه بازرسی ومدیریت عملکرد
                               • گروه مدیریت بحران وپدافندغیرعامل