چهارشنبه, 27 دی 1396

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • هیئت مدیره و مدیر عامل
  • رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل : اتابک جعفری
  • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت
   • معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت : فرهاد گرگیج
   • دفتر برنامه ریزی آب و بودجه
    • مدیر دفتر برنامه‌ریزی آب و بودجه : کامران خاشی
    • کارشناس بودجه و بررسیهای اقتصادی : حیدر نارویی
   • دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی
    • مدیر دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی : مژده اکبری
    • کارشناس تشکیلات و روشها : طوبی پورخسروی
   • گروه آمار و اطلاعات مدیریت
    • رئیس گروه آمار و اطلاعات مدیریت : بنفشه فرامرزپور
    • کارشناس آمار و سیستمهای اطلاعات مدیریت : عبدالرحیم کرمزهی
   • گروه تخصیص و اقتصاد آب
    • رئیس گروه تخصیص و اقتصاد آب : سهیل عرفانی
  • معاونت مالی و پشتیبانی
   • معاون مالی و پشتیبانی : حسینعلی شهرکی
   • امور کارکنان و رفاه
    • مدیر امور کارکنان و رفاه : ژاله میر
   • امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
    • مدیر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی : سیدمحمود پهلوان هاشمی
   • امور مالی و ذیحسابی
    • مدیر امور مالی و ذیحسابی : آرمین رخ فروز
   • اداره حسابداری جاری
    • رئیس اداره حسابداری جاری : مسعود دانشور
    • کارشناس مالی : سیما ریگی
    • کارشناس مالی : معصومه سرگلزایی نظامی
    • کارشناس مالی : مهدی سراوانی
   • اداره حسابداری طرح
    • رئیس اداره حسابداری طرح : موسی کیخایی
    • کارشناس مالی : زهره لالویی نصیر آبادی
   • اداره کارگزینی و رفاه
   • معاونت طرح و توسعه
    • معاون طرح و توسعه : محمدرضا جانمحمدی
    • دفتر طرح های توسعه منابع آب
     • مدیر دفتر طرحهای توسعه منابع آب : مسعود سالارزهی
    • دفتر قراردادها و خدمات طرحها
     • گروه تجهیز منابع مالی و مشارکت‌های مردمی
      • رئیس گروه تجهیز منابع مالی و مشارکت‌های مردمی : محمدرضا آذرسا
    • معاونت حفاظت و بهره برداری
     • معاون حفاظت و بهره برداری : عباس سارانی
     • دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب
      • مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب : ناصر ریگی
     • دفتر امورمشترکین و درآمد
      • مدیردفتر امورمشترکین و درآمد : رضا پهلوانی
     • گروه بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
      • رئیس گروه بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی : حامد سلحشور
      • کارشناس بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی : عزت ا... کشتگر قاسمی
     • دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل
      • مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل : حسینعلی واعظی پور
      • کارشناس حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل : حمیدرضا آذرسا
     • گروه حفاظت و بهره‌برداری آبهای سطحی
      • رئیس گروه حفاظت و بهره‌برداری آبهای سطحی : محمدشریف بارکزایی
      • کارشناس حفاظت و بهره‌برداری آبهای سطحی : محمد نظری سیاسر
     • گروه حفاظت و بهره‌برداری آبهای زیرزمینی
      • رئیس گروه حفاظت و بهره‌برداری آبهای زیرزمینی : عبدالغفار ریگی
     • گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب
      • رئیس گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب : غلامرضا جاهد
    • اداره حقوقی
     • رئیس اداره حقوقی : زهرا صباحی
    • اداره روابط عمومی
     • رئیس اداره روابط عمومی : عباسعلی کیخایی
     • کارشناس روابط عمومی : فاطمه کردی نژاد
    • دفتر حراست و امور محرمانه
     • دفتر مطالعات پایه منابع آب
      • مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب : علی اصغر دهواری
      • گروه‌ تلفیق و بیلان
       • رئیس گروه تلفیق و بیلان : علیرضا عرب
      • گروه آبهای زیرزمینی
       • گروه‌ آبهای سطحی
        • رئیس گروه آبهای سطحی : صفر براهویی

     « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

     © تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سيستان و بلوچستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا