پنجشنبه, 29 شهریور 1397

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • اداره پشتیبانی وخدمات اداری
  • رئیس اداره پشتیبانی وخدمات اداری : عزیز علی احمدی
  • کارشناس امورادری : علیرضا جوانمرد
 • اداره مالی وذیحسابی(معاونت منابع آب سیستان)
  • رئیس اداره مالی وذیحسابی : زهرا شهرکی
  • کارشناس مالی : حاجی رضا سرحدی
 • مدیریت مالی وپشتیبانی(معاونت منابع آب سیستان)
  • مدیرمالی وپشتیبانی : مریم ملاشاهی نجار
 • اداره بهره برداری ونگهداری ازمخازن چاه نیمه وشبکه های سیستان
  • رئیس اداره بهره برداری ونگهداری ازمخازن چاه نیمه وشبکه های سیستان : غلامرضا صوفی ضمیری
  • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازتاسیسات آبی : مهدی ملارضایی
  • کارشناس بهره برداری ازشبکه های آبیاری : علیرضا میرنژاد
 • اداره منابع آب شهرستان نیمروز
  • رئیس اداره منابع آب شهرستان نیمروز : شهریار رفعت
  • کارشناس منابع آب : علی کریمی فرد
 • اداره منابع آب شهرستان هامون
  • رئیس اداره منابع آب شهرستان هامون : امین سرگزی
  • کارشناس درآمدومشترکین : حسن مهاندوست
 • اداره منابع اب شهرستان هیرمند
  • رئیس اداره منابع آب شهرستان هیرمند : همایون رضایی کهخا
  • کارشناس منابع آب : حمید نوری
 • اداره منابع آب شهرستان زهک
  • رئیس اداره منابع آب شهرستان زهک : جواد راشکی قلعه نو
  • کارشناس درآمدومشترکین : فرحناز سندگل
  • کارشناس منابع آب : سهیلا بزی
 • اداره منابع آب شهرستان زابل
  • رئیس اداره منابع آب شهرستان زابل : مهدی ازبکزایی
  • کارشناس درآمدومشترکین : حمیدرضا شهرکی جزینکی
  • کارشناس منابع آب : رامین نخعی مقدم
 • گروه مشارکتهای مردمی(معاونت منابع آب سیستان)
  • رئیس مشارکتهای مردمی : نادر شیرزایی
 • اداره حراست(معاونت منابع آب سیستان)
  • رئیس حراست : حسین خدری
  • کارشناس حراست : عباسعلی سیاسرجهانتیغ
 • اداره اموراداری
  • رئیس اداره اموراداری : طوبی پورخسروی
  • کارشناس امورادری : طیبه شادمهری
  • رئیس اداره اموراداری : آتنا فارسی زبان
 • گروه منابع انسانی وآموزش
  • کارشناس آموزش : فاطمه فرهمندنیا
  • رئیس گروه منابع انسانی وآموزش : فاطمه ملایی
 • مدیریت درآمدزایی وتجهیزمنابع مالی
  • مدیردرآمدزایی وتجهیزمنابع مالی : عباس بازیار
 • مدیریت فنی آب
  • مدیرفنی آب : شهرام دهمرده
  • کارشناس بررسی طرحها : لیلا سارانی
 • اداره بهره برداری ونگهداری ازسدوشبکه ماشکیدعلیا
  • کارشناس وصول درآمد : آرزو صاحبی
  • کارشناس وصول درآمد : مصطفی ریگی
 • مدیریت قراردادها
  • مدیرقراردادها : راحله احمدی
  • کارشناس قراردادها : سمیه اربابی
  • کارشناس قراردادها : علی نجفی
 • مدیریت حراست
  • کارشناس حفاظت کارکنان : عباس مرادی
  • کارشناس حفاظت اسناد : محمد فریفته جهانتیغ
  • کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات : عباس گلوی
 • گروه تحقیقات کاربردی
  • رئیس گروه تحقیقات کاربردی : مهدی شهرکی
  • کارشناس تحقیقات : سمیه رنگریزشکری
 • گروه بازرسی ومدیریت عملکرد
  • رئیس گروه بازرسی ومدیریت عملکرد : محمد اسلامی
 • هیئت مدیره و مدیر عامل
  • مدیر عامل : اتابک جعفری
  • گروه بازرسی ومدیریت عملکرد
   • معاونت منابع آب سیستان
    • معاون منابع آب سیستان : علی میرشکاری
   • معاونت برنامه ریزی
    • معاون برنامه ریزی : محمدرضا جانمحمدی
    • مدیریت درآمدزایی و تجهیز منابع مالی
     • مدیریت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی
      • مدیر برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی : سهیل عرفانی
      • کارشناس بودجه و بررسیهای اقتصادی : حیدر نارویی
      • کارشناس بررسیهای اقتصادی : سیدعلی معاشری
      • گروه تخصیص آب
      • مدیریت فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت
       • مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت : مژده اکبری
       • کارشناس تشکیلات وروشها : عالمه عارفی
       • کارشناس بهره وری وسیستمهای مدیریتی : فروغ قلاسی مود
       • گروه فن آوری اطلاعات
        • رئیس گروه فناوری اطلاعات : بنفشه فرامرزپور
        • کارشناس سیستم ‌های اطلاعات جغرافیایی : فاطمه خامس‌پناه
        • کارشناس آمار و سیستمهای اطلاعات مدیریت : عبدالرحیم کرمزهی
        • کارشناس نرم افزار : عبدالرحیم کرمزهی
        • کارشناس سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) : فاطمه خامس پناه
        • کارشناس شبکه و امنیت اطلاعات : احمد نخعی صدقی
     • معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
      • معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : علی اصغر دهواری
      • مدیریت منابع انسانی، آموزش و رفاه
       • مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه : ژاله میر
       • کارشناس بیمه وبازنشستگی : محمدرضا نوری
       • اداره اموراداری
        • رئیس اداره امور اداری : طوبی پور خسروی
        • رئیس گروه آموزش : فاطمه ملایی
       • گروه منابع انسانی و آموزش
       • مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
        • مدیر تدارکات و خدمات پشتیبانی : سیدمحمود پهلوان هاشمی
        • کارشناس خریدتجهیزات فنی : عیسی سرگزی شریف
        • کارشناس نظارت برخدمات پشتیبانی : حسن سالاری
        • اداره خدمات پشتیبانی
        • مدیریت مالی و ذیحسابی
         • مدیر مالی و ذیحسابی : آرمین رخ فروز
         • اداره حسابداری جاری
          • رئیس اداره حسابداری جاری : مسعود دانشور
          • کارشناس مالی : معصومه سرگلزایی نظامی
          • کارشناس مالی : سیمین کلانتری بنجار
          • امین اموال : خدارحم امیدنیا
         • اداره حسابداری طرح
          • رئیس اداره حسابداری طرح : علی‌رضا گنجعلی
          • کارشناس مالی : مطهره شهریاری
          • کارشناس مالی : حسین گلی محمودی
          • کارشناس مالی : فاطمه سرگزی جهانتیغی
       • معاونت طرح و توسعه
        • معاون طرح و توسعه : محمد دلمرادی
        • مدیریت طرحهای توسعه منابع آبی
         • مدیر طرحهای توسعه منابع آب : مسعود سالارزهی
         • کارشناس طرحها : حسینعلی کیخاژاله
         • کارشناس طرحها : محمدرضا آذرسا
        • مدیریت فنی آب
         • مدیریت مشارکتهای مردمی و طرحهای زوبازده
          • مدیر مشارکت‌های مردمی و طرحهای زودبازده : مهین سرگزی
          • کارشناس مشارکتهای مردمی : محمدرضا اکبری
          • کارشناس طرحها : عبدالحسین نارویی
        • معاونت حفاظت و بهره برداری
         • معاون حفاظت و بهره برداری : عباس سارانی
         • اداره بهره برداری و نگهداری از سد و شبکه ماشکیدعلیا
          • اداره بهره برداری و نگهداری از سد و شبکه زیردان
           • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازتاسیسات آبی : مرتضی نارویی
          • اداره بهره برداری و نگهداری از سد کهیر
           • اداره بهره برداری و نگهداری از سد پیشین و شبکه باهوکلات
            • کارشناس تعمیرات ونگهداری تاسیسات آبی : حمید سندگل
           • اداره منابع آب شهرستان قصرقند
            • اداره منابع آب شهرستان سیب و سوران
             • رئیس اداره منابع آب شهرستان سیب وسوران : مصطفی شه بخش
             • کارشناس منابع آب : عاطفه تقی شاهبازی
            • اداره منابع آب شهرستان دلگان
             • رئیس اداره منابع آب شهرستان دلگان : علی راحت دهمرده
             • کارشناس منابع آب : جواد شرفی
            • اداره منابع آب شهرستان مهرستان
             • رئیس اداره منابع آب شهرستان مهرستان : رضا جلیلوند
            • اداره منابع آب شهرستان کنارک
             • رئیس اداره منابع آب شهرستان کنارک : فرهاد جنگی زهی
             • کارشناس منابع آب : صدیق کدالی
            • اداره منابع آب شهرستان نیکشهر
             • رئیس اداره منابع آب شهرستان نیکشهر : فیض محمد بلوچی
             • کارشناس درآمدومشترکین : مولابخش دهقان
             • کارشناس منابع آب : بی بی رابعه متوسل
             • کارشناس بهره برداری ونگهداری ازسدخیرآباد : علیرضا بهروزی
             • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : محمدعلی ریکی
            • اداره منابع آب شهرستان سرباز
             • رئیس اداره منابع آب شهرستان سرباز : خالد بلوچی
            • مدیریت منابع آب شهرستان چابهار
             • مدیرمنابع آب شهرستان چابهار : فرشید بلوچ زهی
             • کارشناس مطالعات منابع آب : وحید گرگیچ
             • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : سهیلا سارانی
             • کارشناس درآمدومشترکین : زهره لالویی نصیرآبادی
             • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب : میثم زاده میر
            • مدیریت منابع آب شهرستان سراوان
             • مدیرمنابع آب شهرستان سراوان : محمدجواد امراء شهستان
             • کارشناس مطالعات منابع آب : سمیه سراوانی
             • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : بهزاد عباسی زاده
             • کارشناس درآمدومشترکین : محمدانور دهقان
            • مدیریت منابع آب شهرستان خاش
             • مدیرمنابع آب شهرستان خاش : عابد دهواری آسپیچ
             • کارشناس مطالعات منابع آب : آصف لطفی
             • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : امین کلانتری بنجار
             • کارشناس حفاطت وبهره برداری ازرودخانه ها وسواحل : علی بندانی
            • مدیریت منابع آب شهرستان ایرانشهر
             • مدیرمنابع آب شهرستان ایرانشهر : محمدرضا صدیقی
             • کارشناس حراست : سیدصالح موسوی سرحدی
             • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب : یونس دژکام
             • کارشناس درآمدومشترکین : عبدالرزاق دامنی
            • مدیریت منابع آب شهرستان زاهدان
             • مدیرمنابع آب شهرستان زاهدان : محمدامین خندان بارانی
             • کارشناس حراست : تقی کلانتری
             • کارشناس مطالعات منابع آب : حسینعلی مرادبیگی
             • کارشناس درآمدومشترکین : حسین براتی عیلکی
             • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : مصطفی آریایی فر
             • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب : ناصر محروم شهرکی
             • کارشناس درآمدومشترکین : مطهره رضایی
            • گروه درآمد و مشترکین
             • کارشناس درآمدومشترکین : عاطفه تبریزچی
            • مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
             • رئیس گروه درآمد و مشترکین : رضا پهلوانی
             • مدیرحفاظت وبهره برداری ازمنابع آب : ناصر ریکی
             • گروه احیاء و تعاد ل بخشی آبهای زیرزمینی
              • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : سیدمحمد کالوندی
              • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : مهدیه کیخا
              • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : مژده پردلی
             • گروه حفاظت و بهر ه برداری از آبهای زیرزمینی
              • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازآبهای زیرزمینی : مهدی سالاری
              • رئیس گروه حفاظت و بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی : عبدالغفار ریگی
            • مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
             • گروه حفاظت و بهره بر داری از آبهای سطحی
              • رئیس گروه حفاظت و بهره‌برداری از آبهای سطحی : محمدشریف بارکزایی
              • کارشناس حفاظت و بهره‌برداری آبهای سطحی : مرتضی فیروزی
              • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازآبهای سطحی : جواد حسینی فرد
             • گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
              • رئیس گروه بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی : حامد سلحشور
              • کارشناس بهره برداری ونگهداری ازتاسیسات آبی : عزت الله کشتگرقاسمی
              • کارشناس کنترل وپایداری تاسیسات آبی : اشکان سارانی
            • مدیریت رودخانه ها و سواحل
             • مدیر رودخانه‌ها و سواحل : کامران خاشی
             • گروه حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و سواحل
              • رئیس گروه حفاظت وبهره برداری ازرودخانه ها وسواحل : حمیدضا آذرسا
              • کارشناس حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل : علی اصغر اصغری
              • کارشناس حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل : قاسم سرگزی زاده
            • مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب
             • مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب : محمدحسین نخعی
             • کارشناس محیط زیست وکیفیت منابع آب : معصومه نارویی
           • اداره حقوقی
            • مدیرحقوقی : غلامرضا دلیر خمران
            • کارشناس حقوقی : طاهره رخشانی مهر
            • کارشناس استملاک واراضی : جواد کاشانیان
            • رئیس حقوقی : حسین ریگی
            • کارشناس حقوقی : محمود عظیمیان
            • کارشناس حقوقی : محمدرضا عزیزی کبیر
           • اداره روابط عمومی
            • مدیر روابط عمومی : مجتبی همایون مهر
            • کارشناس روابط عمومی : میثم پودینه
            • کارشناس آموزش همگانی : یوسف صدقیانی
           • دفتر حراست و امور محرمانه
            • مدیر حراست و امور محرمانه : ابراهیم کاظمی
           • دفتر مطالعات پایه منابع آب
            • مدیر مطالعات پایه منابع آب : علی رضا مبارکی
            • گروه‌ تلفیق و بیلان
             • رئیس گروه تلفیق و بیلان : علیرضا عرب
            • گروه آبهای زیرزمینی
             • رئیس گروه آبهای زیرزمینی : بهنام ایثار
             • کارشناس آبهای زیرزمینی : محمد آبرومند
             • کارشناس آبهای زیرزمینی : مهدیه محمودی
            • گروه‌ آبهای سطحی
             • کارشناس آبهای سطحی : حسین میرشکار