یکشنبه, 6 بهمن 1398

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • معاونت منابع انسانی،مالی وپشتیبانی
  • معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : علی اصغر دهواری
  • مدیریت تدارکات وخدمات پشتیبانی
   • اداره خدمات پشتیبانی
   • مدیریت منابع انسانی ،آموزش ورفاه
    • اداره اموراداری
     • گروه منابع انسانی وآموزش
     • مدیریت مالی وذیحسابی
      • اداره حسابداری طرح
       • اداره حسابداری جاری
      • معاونت برنامه ریزی
       • معاون برنامه ریزی : محمدرضا جانمحمدی
       • مدیریت درآمدزایی وتجهیزمنابع مالی
        • مدیریت فن آوری اطلاعات وتوسعه مدیریت
         • گروه فن آوری اطلاعات
         • مدیریت برنامه ریزی وبررسی های اقتصادی
          • گروه تخصیص آب
         • معاونت طرح وتوسعه
          • معاون طرح و توسعه : محمد دلمرادی
          • مدیریت مشارکتهای مردمی وطرحهای زودبازده
           • مدیریت فنی آب
            • مدیریت طرحهای توسعه منابع آبی
            • معاونت حفاظت وبهره برداری
             • معاون حفاظت و بهره برداری : عباس سارانی
             • واحدهای منابع آب شهرستانها
              • مدیرمنابع آب شهرستان زاهدان : محمدامین خندان بارانی
              • مدیرمنابع آب شهرستان ایرانشهر : محمدرضا صدیقی
              • مدیرمنابع آب شهرستان خاش : عابد دهواری آسپیچ
              • مدیرمنابع آب شهرستان سراوان : محمدجواد امراء شهستان
              • مدیرمنابع آب شهرستان چابهار : فرشید میربلوچ زهی
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان سرباز : خالد بلوچی
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان نیکشهر : فیض محمد بلوچی
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان کنارک : فرهاد جنگی زهی
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان مهرستان : رضا جلیلوند
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان دلگان : علی راحت دهمرده
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان سیب وسوران : مصطفی شه بخش
              • اداره بهره برداری ونگهداری ازسدوشبکه ماشکیدعلیا
               • گروه وصول درآمد
               • اداره بهره برداری ونگهداری ازسدوشبکه زیردان
                • اداره بهره برداری ونگهداری ازسدکهیر
                 • اداره بهره برداری و نگهداری ازسدپیشین وشبکه باهوکلات
                  • اداره منابع آب شهرستان قصرقند
                   • اداره منابع آب شهرستان سیب وسوران
                    • اداره منابع آب شهرستان دلگان
                     • اداره منابع آب شهرستان مهرستان
                      • اداره منابع آب شهرستان کنارک
                       • ادره منابع آب شهرستان نیکشهر
                        • اداره منابع آب شهرستان سرباز
                         • مدیریت منابع آب شهرستان چابهار
                          • مدیریت منابع آب شهرستان سراوان
                           • مدیریت منابع آب شهرستان خاش
                            • مدیریت منابع آب شهرستان ایرانشهر
                             • مدیریت منابع آب شهرستان زاهدان
                             • مدیریت محیط زیست وکیفیت منابع آب
                              • مدیریت رودخانه وسواحل
                               • گروه حفاظت وبهره برداری ازرودخانه ها وسواحل
                               • مدیریت بهره برداری ونگهداری ازتاسیسات آبی
                                • گروه حفاظت وبهره برداری ازآبهای سطحی
                                 • گروه بهره برداری ونگهداری ازتاسیسات آبی
                                 • مدیریت حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب
                                  • گروه احیاء وتعادل بخشی آبهای زیرزمینی
                                   • گروه حفاظت وبهره برداری ازآبهای زیرزمینی
                                   • گروه درآمدومشترکین
                                   • معاونت منابع آب سیستان
                                    • معاون منابع آب سیستان : علی میرشکاری
                                    • مدیرهماهنگی وحفاظت وبهره برداری : همایون رضائی کیخا
                                    • گروه مطالعات پایه منابع آب
                                     • مدیریت مالی وپشتیبانی
                                      • اداره پشتیبانی وخدمات اداری
                                       • اداره مالی وذیحسابی
                                       • مدیریت هماهنگی حفاظت وبهره برداری
                                        • رئیس اداره منابع آب شهرستان زابل : مهدی ازبک زائی
                                        • رئیس اداره منابع آب شهرستان زهک : جواد راشکی قلعه نو
                                        • رئیس اداره منابع آب شهرستان هیرمند : حمید نوری
                                        • رئیس اداره منابع آب شهرستان هامون : امین سرگزی
                                        • رئیس اداره منابع آب شهرستان نیمروز : شهریار رفعت
                                        • رئیس اداره بهره برداری ونگهداری ازمخازن چاه نیمه وشبکه های سیستان : غلامرضا صوفی ضمیری
                                        • اداره بهره برداری ونگهداری ازمخازن چاه نیمه وشبکه های سیستان
                                         • اداره منابع آب شهرستان نیمروز
                                          • اداره منابع آب شهرستان هامون
                                           • اداره منابع آب شهرستان هیرمند
                                            • اداره منابع آب شهرستان زهک
                                             • اداره منابع آب شهرستان زابل
                                             • مدیریت طرح وتوسعه
                                              • گروه مشارکتهای مردمی
                                               • گروه طرحهای توسعه منابع آبی
                                               • گروه قراردادها
                                                • اداره حقوقی
                                                 • اداره حراست
                                                 • حوزه مدیرعامل
                                                  • مدیر هیئت مدیره و مدیر عامل : حسین سعیدیان
                                                  • مدیرحقوقی : غلامرضا دلیرخمران
                                                  • مدیرحراست : ابراهیم کاظمی
                                                  • مدیر قراردادها : راحله احمدی
                                                  • مدیر روابط عمومی : مجتبی همایون مهر
                                                  • مدیر مطالعات پایه منابع آب : علیرضا مبارکی
                                                  • مدیر عامل : اتابک جعفری
                                                  • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
                                                   • گروه تلفیق وبیلان
                                                    • گروه مطالعات آبهای سطحی
                                                     • گروه مطالعات آبهای زیرزمینی
                                                     • مدیریت روابط عمومی
                                                      • مدیریت قراردادها
                                                       • مدیریت حقوقی
                                                        • مدیریت حراست
                                                         • مدیریت هیئت مدیره ومدیرعامل
                                                          • گروه بازرسی ومدیریت عملکرد
                                                           • اداره اموراداری
                                                            • رئیس اداره امور اداری : طوبی پور خسروی
                                                            • رئیس گروه آموزش : فاطمه ملایی
                                                           • گروه منابع انسانی و آموزش
                                                           • گروه مدیریت بحران وپدافندغیرعامل
                                                            • اداره خدمات پشتیبانی
                                                            • گروه تحقیقات کاربردی
                                                             • مدیریت درآمدزایی و تجهیز منابع مالی