دوشنبه, 1 بهمن 1397

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • حوزه مدیریت عامل
  • اداره خدمات پشتیبانی
   • کارشناس نظارت برخدمات پشتیبانی : حسن سالاری
   • کارشناس نظارت برخدمات پشتیبانی : علی اکبر خیاط
  • مدیریت طرح وتوسعه(معاونت منابع آب سیستان)
   • مدیرطرح وتوسعه : ابراهیم اویسی پور
  • گروه مدیریت بحران وپدافندغیرعامل
   • رئیس گروه مدیریت بحران وپدافندغیرعامل : عباس مرادی
  • گروه مطالعات پایه منابع آب
   • رئیس گروه مطالعات پایه منابع آب : رامین نخعی مقدم
  • اداره پشتیبانی وخدمات اداری
   • رئیس اداره پشتیبانی وخدمات اداری : عزیز علی احمدی
   • کارشناس امورادری : ثنا پودینه
  • اداره بهره برداری ونگهداری ازمخازن چاه نیمه وشبکه های سیستان
   • رئیس اداره بهره برداری ونگهداری ازمخازن چاه نیمه وشبکه های سیستان : غلامرضا صوفی ضمیری
   • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازتاسیسات آبی : مهدی ملارضایی
   • کارشناس بهره برداری ازشبکه های آبیاری : علیرضا میرنژاد
  • اداره منابع آب شهرستان نیمروز
   • رئیس اداره منابع آب شهرستان نیمروز : شهریار رفعت
   • کارشناس منابع آب : علی کریمی فرد
  • اداره منابع آب شهرستان هامون
   • رئیس اداره منابع آب شهرستان هامون : امین سرگزی
   • کارشناس درآمدومشترکین : حسن مهاندوست
  • اداره منابع اب شهرستان هیرمند
   • کارشناس درآمدومشترکین : محمدرضا عزیزی کبیر
   • رئیس اداره منابع آب شهرستان هیرمند : همایون رضایی کهخا
   • کارشناس منابع آب : حمید نوری
  • اداره منابع آب شهرستان زهک
   • رئیس اداره منابع آب شهرستان زهک : جواد راشکی قلعه نو
   • کارشناس درآمدومشترکین : فرحناز سندگل
   • کارشناس منابع آب : سهیلا بزی
  • گروه مشارکتهای مردمی(معاونت منابع آب سیستان)
   • رئیس مشارکتهای مردمی : نادر شیرزایی
  • اداره حراست(معاونت منابع آب سیستان)
   • رئیس حراست : حسین خدری
   • کارشناس حراست : عباسعلی سیاسرجهانتیغ
  • اداره اموراداری
   • رئیس اداره اموراداری : طوبی پورخسروی
   • کارشناس امورادری : طیبه شادمهری
   • کارشناس امورادری : آتنا فارسی زبان
  • گروه منابع انسانی وآموزش
   • کارشناس آموزش : فاطمه فرهمندنیا
   • رئیس گروه منابع انسانی وآموزش : فاطمه ملایی
  • مدیریت درآمدزایی وتجهیزمنابع مالی
   • مدیردرآمدزایی وتجهیزمنابع مالی : عباس بازیار
   • مدیردرآمدزایی وتجهیزمنابع مالی : عباس بازیار
   • کارشناس درآمدزایی وتجهیزمنابع مالی : محمد نیکفرجام نوری
  • مدیریت فنی آب
   • کارشناس بررسی طرحها : سیدمحمد کالوندی
   • مدیرفنی آب : شهرام دهمرده
   • کارشناس بررسی طرحها : لیلا سارانی
  • اداره بهره برداری ونگهداری ازسدوشبکه ماشکیدعلیا
   • کارشناس وصول درآمد : آرزو صاحبی
   • کارشناس وصول درآمد : مصطفی ریگی
  • مدیریت قراردادها
   • کارشناس قراردادها : سمیه اربابی
   • کارشناس قراردادها : علی نجفی
  • مدیریت حراست
   • کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات : محمد فریفته جهانتیغ
   • کارشناس حفاظت اسناد : عباس گلوی
  • گروه تحقیقات کاربردی
   • کارشناس تحقیقات : سمیه رنگریزشکری
  • گروه بازرسی ومدیریت عملکرد
   • رئیس گروه بازرسی ومدیریت عملکرد : محمد اسلامی
  • هیئت مدیره و مدیر عامل
   • مدیر عامل : اتابک جعفری
   • کارشناس هماهنگی وپیگیری : سعید عباسپور
   • مشاور : فرهاد گرگیچ
   • گروه بازرسی ومدیریت عملکرد
    • معاونت منابع آب سیستان
     • معاون منابع آب سیستان : علی میرشکاری
    • معاونت برنامه ریزی
     • معاون برنامه ریزی : محمدرضا جانمحمدی
     • مدیریت درآمدزایی و تجهیز منابع مالی
      • مدیریت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی
       • مدیر برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی : سهیل عرفانی
       • کارشناس بودجه و بررسیهای اقتصادی : حیدر نارویی
       • کارشناس بررسیهای اقتصادی : محمدرضا اکبری
       • کارشناس تعرفه : سیدعلی معاشری
       • گروه تخصیص آب
       • مدیریت فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت
        • مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت : مژده اکبری
        • کارشناس تشکیلات وروشها : عالمه عارفی
        • کارشناس بهره وری وسیستمهای مدیریتی : فروغ قلاسی مود
        • گروه فن آوری اطلاعات
         • رئیس گروه فناوری اطلاعات : بنفشه فرامرزپور
         • کارشناس سیستم ‌های اطلاعات جغرافیایی : فاطمه خامس‌پناه
         • کارشناس آمار و سیستمهای اطلاعات مدیریت : عبدالرحیم کرمزهی
         • کارشناس نرم افزار : عبدالرحیم کرمزهی
         • کارشناس سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) : فاطمه خامس پناه
      • معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
       • معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : علی اصغر دهواری
       • کارشناس هماهنگی وپیگیری : فرشته خراسانی
       • مدیریت منابع انسانی، آموزش و رفاه
        • مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه : ژاله میر
        • کارشناس بیمه وبازنشستگی : محمدرضا نوری
        • اداره اموراداری
         • رئیس اداره امور اداری : طوبی پور خسروی
         • رئیس گروه آموزش : فاطمه ملایی
        • گروه منابع انسانی و آموزش
        • مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
         • مدیر تدارکات و خدمات پشتیبانی : سیدمحمود پهلوان هاشمی
         • کارشناس خریدتجهیزات فنی : عیسی سرگزی شریف
         • کارشناس خریدتجهیزات فنی : محمدرضا سوداگر
         • اداره خدمات پشتیبانی
         • مدیریت مالی و ذیحسابی
          • مدیر مالی و ذیحسابی : آرمین رخ فروز
          • اداره حسابداری جاری
           • رئیس اداره حسابداری جاری : مسعود دانشور
           • کارشناس مالی : معصومه سرگلزایی نظامی
           • کارشناس مالی : سیمین کلانتری بنجار
           • امین اموال : خدارحم امیدنیا
          • اداره حسابداری طرح
           • رئیس اداره حسابداری طرح : علی‌رضا گنجعلی
           • کارشناس مالی : مطهره شهریاری
           • کارشناس مالی : حسین گلی محمودی
           • کارشناس مالی : فاطمه سرگزی جهانتیغی
        • معاونت طرح و توسعه
         • معاون طرح و توسعه : محمد دلمرادی
         • مدیریت طرحهای توسعه منابع آبی
          • کارشناس طرحها : حسینعلی کیخاژاله
          • کارشناس طرحها : محمدرضا آذرسا
         • مدیریت فنی آب
          • مدیریت مشارکتهای مردمی و طرحهای زوبازده
           • مدیر مشارکت‌های مردمی و طرحهای زودبازده : مهین سرگزی
           • کارشناس طرحها : عبدالحسین نارویی
         • معاونت حفاظت و بهره برداری
          • معاون حفاظت و بهره برداری : عباس سارانی
          • کارشناس هماهنگی وپیگیری : امید سرگزی
          • کارشناس هماهنگی وپیگیری : محمدامین ذکری
          • اداره بهره برداری و نگهداری از سد و شبکه ماشکیدعلیا
           • اداره بهره برداری و نگهداری از سد و شبکه زیردان
            • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازتاسیسات آبی : مرتضی نارویی
           • اداره بهره برداری و نگهداری از سد کهیر
            • اداره بهره برداری و نگهداری از سد پیشین و شبکه باهوکلات
             • کارشناس تعمیرات ونگهداری تاسیسات آبی : حمید سندگل
            • اداره منابع آب شهرستان قصرقند
             • اداره منابع آب شهرستان سیب و سوران
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان سیب وسوران : مصطفی شه بخش
              • کارشناس منابع آب : عاطفه تقی شاهبازی
             • اداره منابع آب شهرستان دلگان
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان دلگان : علی راحت دهمرده
              • کارشناس منابع آب : جواد شرفی
             • اداره منابع آب شهرستان مهرستان
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان مهرستان : رضا جلیلوند
             • اداره منابع آب شهرستان کنارک
              • کارشناس منابع آب : صدیق کدالی
             • اداره منابع آب شهرستان نیکشهر
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان نیکشهر : فیض محمد بلوچی
              • کارشناس درآمدومشترکین : مولابخش دهقان
              • کارشناس منابع آب : بی بی رابعه متوسل
              • کارشناس بهره برداری ونگهداری ازسدخیرآباد : علیرضا بهروزی
              • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : محمدعلی ریکی
             • اداره منابع آب شهرستان سرباز
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان سرباز : خالد بلوچی
             • مدیریت منابع آب شهرستان چابهار
              • کارشناس مطالعات منابع آب : وحید گرگیچ
              • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : سهیلا سارانی
              • کارشناس درآمدومشترکین : زهره لالویی نصیرآبادی
              • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب : میثم زاده میر
             • مدیریت منابع آب شهرستان سراوان
              • مدیرمنابع آب شهرستان سراوان : محمدجواد امراء شهستان
              • کارشناس مطالعات منابع آب : سمیه سراوانی
              • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : بهزاد عباسی زاده
              • کارشناس درآمدومشترکین : محمدانور دهقان
             • مدیریت منابع آب شهرستان خاش
              • مدیرمنابع آب شهرستان خاش : عابد دهواری آسپیچ
              • کارشناس مطالعات منابع آب : آصف لطفی
              • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : امین کلانتری بنجار
             • مدیریت منابع آب شهرستان ایرانشهر
              • مدیرمنابع آب شهرستان ایرانشهر : محمدرضا صدیقی
              • کارشناس حراست : سیدصالح موسوی سرحدی
              • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب : یونس دژکام
              • کارشناس درآمدومشترکین : عبدالرزاق دامنی
              • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب : یونس دژکام
             • مدیریت منابع آب شهرستان زاهدان
              • مدیرمنابع آب شهرستان زاهدان : محمدامین خندان بارانی
              • کارشناس حراست : تقی کلانتری
              • کارشناس مطالعات منابع آب : حسینعلی مرادبیگی
              • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : مصطفی آریایی فر
              • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب : ناصر محروم شهرکی
              • کارشناس درآمدومشترکین : علی سرگزی
             • گروه درآمد و مشترکین
              • کارشناس درآمدومشترکین : عاطفه تبریزچی
              • کارشناس درآمدومشترکین : حسین براتی عیلکی
             • مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
              • رئیس گروه درآمد و مشترکین : رضا پهلوانی
              • مدیرحفاظت وبهره برداری ازمنابع آب : ناصر ریکی
              • گروه احیاء و تعاد ل بخشی آبهای زیرزمینی
               • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : مهدیه کیخا
               • کارشناس احیاوتعادل بخشی آبهای زیرزمینی : مژده پردلی
              • گروه حفاظت و بهر ه برداری از آبهای زیرزمینی
               • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازآبهای زیرزمینی : مهدی سالاری
               • رئیس گروه حفاظت وبهره برداری ازرودخانه ها وسواحل : اسحاق بندانی
               • رئیس گروه حفاظت و بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی : عبدالغفار ریگی
             • مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
              • گروه حفاظت و بهره بر داری از آبهای سطحی
               • رئیس گروه حفاظت و بهره‌برداری از آبهای سطحی : محمدشریف بارکزایی
               • کارشناس حفاظت و بهره‌برداری آبهای سطحی : مرتضی فیروزی
               • کارشناس حفاظت وبهره برداری ازآبهای سطحی : جواد حسینی فرد
              • گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
               • رئیس گروه بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی : حامد سلحشور
               • کارشناس بهره برداری ونگهداری ازتاسیسات آبی : عزت الله کشتگرقاسمی
               • کارشناس کنترل وپایداری تاسیسات آبی : اشکان سارانی
             • مدیریت رودخانه ها و سواحل
              • مدیر رودخانه‌ها و سواحل : کامران خاشی
              • کارشناس طرحهای مهندسی رودخانه ها : امام بخش ایرندگانی
              • کارشناس برنامه ریزی وبانک اطلاعات : رضا بزرگمهر
              • گروه حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و سواحل
               • رئیس گروه حفاظت وبهره برداری ازرودخانه ها وسواحل : حمیدضا آذرسا
               • کارشناس حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل : علی اصغر اصغری
               • کارشناس حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل : قاسم سرگزی زاده
             • مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب
              • مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب : محمدحسین نخعی
              • کارشناس محیط زیست وکیفیت منابع آب : معصومه نارویی
            • اداره حقوقی
             • مدیرحقوقی : غلامرضا دلیر خمران
             • کارشناس حقوقی : طاهره رخشانی مهر
             • کارشناس استملاک واراضی : جواد کاشانیان
             • رئیس حقوقی : حسین ریگی
             • کارشناس حقوقی : محمود عظیمیان
             • کارشناس حقوقی : علیرضا جوانمرد
            • اداره روابط عمومی
             • کارشناس آموزش همگانی : یوسف صدقیانی
            • دفتر حراست و امور محرمانه
             • مدیر حراست و امور محرمانه : ابراهیم کاظمی
            • دفتر مطالعات پایه منابع آب
             • مدیر مطالعات پایه منابع آب : علی رضا مبارکی
             • گروه‌ تلفیق و بیلان
              • رئیس گروه تلفیق و بیلان : علیرضا عرب
              • کارشناس آبهای زیرزمینی : سارا شهدادی
             • گروه آبهای زیرزمینی
              • کارشناس آبهای زیرزمینی : محمد آبرومند
              • کارشناس آبهای زیرزمینی : مهدیه محمودی
             • گروه‌ آبهای سطحی
              • کارشناس آبهای سطحی : حسین میرشکار