پنجشنبه, 1 آبان 1399

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • معاونت منابع انسانی،مالی وپشتیبانی
  • معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : علی اصغر دهواری
  • مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
   • مدیر منابع انسانی و پشتیبانی : ژاله میر
   • اداره امور اداری
    • اداره خدمات پشیبانی
     • گروه منابع انسانی وآموزش
     • مدیریت مالی وذیحسابی
      • مدیر مالی و ذیحسابی : آرمین رخ فروز
      • اداره حسابداری طرح
       • اداره حسابداری جاری
      • معاونت برنامه ریزی
       • معاون برنامه ریزی : محمدرضا جانمحمدی
       • مدیریت فن آوری اطلاعات وتوسعه مدیریت
        • مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت : مژده اکبری
        • گروه فن آوری اطلاعات
        • مدیریت تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
         • مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی : رضا پهلوانی
         • گروه تخصیص آب
          • گروه تحقیقات کاربردی
         • معاونت طرح وتوسعه
          • معاون طرح و توسعه : شهرام دهمرده
          • مدیریت مشارکتهای مردمی وطرحهای زودبازده
           • مدیریت فنی آب
            • مدیرفنی آب : محمدرضا آذرسا
           • مدیریت طرحهای توسعه منابع آبی
            • مدیر طرحهای توسعه منابع آب : مهین سرگزی
          • معاونت حفاظت وبهره برداری
           • معاون حفاظت و بهره برداری : عباس سارانی
           • واحدهای منابع آب شهرستانها
            • اداره منابع آب شهرستان قصرقند
             • اداره منابع آب شهرستان سیب وسوران
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان سیب وسوران : مصطفی شه بخش
             • اداره منابع آب شهرستان دلگان
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان دلگان : علیرضا بهروزی
             • اداره منابع آب شهرستان مهرستان
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان مهرستان : رضا جلیلوند
             • اداره منابع آب شهرستان کنارک
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان کنارک : فرهاد جنگی زهی
             • ادره منابع آب شهرستان نیکشهر
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان نیکشهر : فیض محمد بلوچی
             • اداره منابع آب شهرستان سرباز
              • رئیس اداره منابع آب شهرستان سرباز : خالد بلوچی
             • مدیریت منابع آب شهرستان چابهار
              • مدیرمنابع آب شهرستان چابهار : میثم زاده میر
              • اداره بهره برداری ونگهداری ازسدوشبکه زیردان
               • اداره بهره برداری ونگهداری ازسدکهیر
                • اداره بهره برداری و نگهداری ازسدپیشین وشبکه باهوکلات
                • مدیریت منابع آب شهرستان سراوان
                 • مدیرمنابع آب شهرستان سراوان : محمدجواد امراء شهستان
                 • اداره بهره برداری ونگهداری ازسدوشبکه ماشکیدعلیا
                 • مدیریت منابع آب شهرستان خاش
                  • مدیرمنابع آب شهرستان خاش : عابد دهواری آسپیچ
                 • مدیریت منابع آب شهرستان ایرانشهر
                  • مدیرمنابع آب شهرستان ایرانشهر : محمدرضا صدیقی
                 • مدیریت منابع آب شهرستان زاهدان
                  • مدیرمنابع آب شهرستان زاهدان : علی میرشکاری
                • مدیریت محیط زیست وکیفیت منابع آب
                 • مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب : محمدحسین نخعی صدقی
                • مدیریت رودخانه وسواحل
                 • مدیر رودخانه‌ها و سواحل : کامران خاشی
                 • گروه حفاظت وبهره برداری ازرودخانه ها وسواحل
                 • مدیریت بهره برداری ونگهداری ازتاسیسات آبی
                  • مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی : محمد اسلامی
                  • گروه حفاظت وبهره برداری ازآبهای سطحی
                   • گروه بهره برداری ونگهداری ازتاسیسات آبی
                   • مدیریت حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب
                    • مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب : ناصر ریکی
                    • گروه احیاء وتعادل بخشی آبهای زیرزمینی
                     • گروه حفاظت وبهره برداری ازآبهای زیرزمینی
                     • گروه درآمدومشترکین
                     • معاونت منابع آب سیستان
                      • معاون منابع آب سیستان : محمدامین خندان بارانی
                      • اداره حراست
                       • اداره حقوقی
                        • گروه مطالعات پایه منابع آب
                         • مدیریت مالی و پشتیبانی و خدمات اداری
                          • مدیریت هماهنگی حفاظت وبهره برداری
                           • مدیرهماهنگی وحفاظت وبهره برداری : همایون رضائی کیخا
                           • اداره بهره برداری ونگهداری ازمخازن چاه نیمه وشبکه های سیستان
                            • رئیس اداره بهره برداری ونگهداری ازمخازن چاه نیمه وشبکه های سیستان : غلامرضا صوفی ضمیری
                           • اداره منابع آب شهرستان نیمروز
                            • رئیس اداره منابع آب شهرستان نیمروز : شهریار رفعت
                           • اداره منابع آب شهرستان هامون
                            • رئیس اداره منابع آب شهرستان هامون : امین سرگزی
                           • اداره منابع آب شهرستان هیرمند
                            • رئیس اداره منابع آب شهرستان هیرمند : حمید نوری
                           • اداره منابع آب شهرستان زهک
                            • رئیس اداره منابع آب شهرستان زهک : جواد راشکی قلعه نو
                           • اداره منابع آب شهرستان زابل
                            • رئیس اداره منابع آب شهرستان زابل : مهدی ازبک زائی
                          • مدیریت طرح وتوسعه
                          • حوزه مدیرعامل
                           • مدیر عامل : محمد دلمرادی
                           • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
                            • مدیر مطالعات پایه منابع آب : علیرضا مبارکی
                            • گروه تلفیق وبیلان
                             • گروه مطالعات آبهای سطحی
                              • گروه مطالعات آبهای زیرزمینی
                              • مدیریت روابط عمومی
                               • مدیر روابط عمومی : مجتبی همایون مهر
                              • مدیریت قراردادها
                               • مدیر قراردادها : راحله احمدی
                              • مدیریت حقوقی
                               • مدیرحقوقی : غلامرضا دلیرخمران
                              • مدیریت حراست
                               • مدیرحراست : ابراهیم کاظمی
                              • مدیریت حوزه مدیرعامل
                               • مدیر حوزه مدیر عامل : حسین سعیدیان
                               • گروه بازرسی ومدیریت عملکرد
                                • گروه مدیریت بحران وپدافندغیرعامل