شنبه, 24 مهر 1400

عنوان خدمت : ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی

دستگاه اجرایی : شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان

دستگاه اجرایی مادر : شرکت مدیریت منابع آب ایران

شناسه خدمت : 13091451100


:

 ویژگی‌های خدمت
  •  مشخصات خدمت
  •  جزئیات
  •  هزینه‌ها
  •  قوانین
  •  دسترسی
  •  ارتباط با دستگاه‌ها
مبلغ پرداختی
شماره حساب
نام صاحب حساب
نام بانک
کارمزد دفتر ارائه‌دهنده
پرداخت الکترونیک
توضیحات
نام قانون
نوع قانون
لینک قانون در اینترنت
شرح مختصر
مراحل خدمت
رسانه ارتباطی
سطح خدمت
نوع ارائه : الکترونیکی
توضیحات
نام دستگاه اجرایی
نام سامانه مرتبط
خدمت مرتبط
فیلدهای ارتباطی
مبلغ پرداختی برای استعلام
نحوه استعلام
توضیحات استعلام
 فرآیند انجام خدمت:
نام فرآیند
شناسه فرآیند
خدمت پیش‌فرض برای پیگیری
قابل پیگیری توسط مردم؟
 لیست مدارک و فرم‌ها:
عنوان فایل
فایل
توضیحات
 شیوه‌نامه ارائه خدمت: