پنجشنبه, 1 مهر 1400


 

فرم درخواست استفاده از طرح امریه سربازی

 

الف :مشخصات فردی

 

1 - نام و نام خانوادگی *                     2 - نام پدر *

3 - کد ملی *                  4 - شماره شناسنامه *

5 - محل تولد *         6 - آدرس محل سکونت *

 

ب : تحصیلات

 

7 - آخرین مقطع تحصیلی * 8 - رشته تحصیلی *

9 - نام دانشگاه محل تحصیل * 10 - معدل *

11 - دارای شرایط نخبگی * 12 - نوع

13 - عنوان پایان نامه

14- خلاصه طرح ، ایده و پروژه

 

ج : دوره های آموزشی

 

[ردیف] [عنوان دوره] [موسسه آموزشی] [مدت ( ساعت )]
1
2

 

 

 

 

 

د : سوابق تحصیلی

 

[ردیف] [شرکت/موسسسه/سازمان] [نوع کار] [مدت ]
1
2

 

 

 

 

 

_ مدارک مورد نیاز در زمان مراجعه حضوری :

1 - تصویر برابر اصل شده برگه آماده به خدمت

2 - تصویر برابر با اصل شده معافیت تحصیلی با قید معدل یا مدرک تحصیلی با قید معدل

3 - تصویر برابر با اصل شده شناسنامه و کارت ملی

4 - اصل درخواست متقاضی