یکشنبه, 6 بهمن 1398

اداره منابع آب نیکشهر

رئیس اداره:آقای فیض محمد بلوچی

آدرس:نیکشهر-بلوار آزادی-پشت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

کد پستی:991647787

تلفن:35232353-054

دورنگار:35232353-054

پست الکترونیکی:nikshahr-office@sbrw.ir

آمار نیروی انسانی:

 

  تعداد کل کارشناس کاردان کمک کارشناس کارگر
جاری 4 1 0 0 2
طرح 1 1 0 0 0

 

طرح های منابع آب:

طرحهای مطالعاتی:

طرحهای در دست اجرا:

طرحهای بهره برداری شده:

نعداد چاهها، قنات و چشمه ها: