پنجشنبه, 1 مهر 1400

کتابخانه تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان بصورت مجازی در این بخش و همچنین در کتابخانه شرکت ایجاد شده است.

به منظور استفاده علاقه مندان و محققین بویژه همکاران شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان ایجاد گردیده است.ناشران و مولفان در صورت تمایل و امکان می توانند با اهدای کتاب در غنای این کتابخانه سهیم باشند.

محل کتابخانه :

ساختمان مرکزی شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان

همکاران شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان با ارائه کارت شناسایی و افراد خارج از مجموعه با ارائه معرفی نامه امکان استفاده و امانت گرفتن کتابها را خواهند داشت.

 

کتابخانه مجازی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان