پنجشنبه, 1 مهر 1400

گروه تحقیقات کاربردی شرکت مدیریت منابع آب ایران در نظر دارد تا نسبت به عملیاتی نمودن طرح های تحقیقاتی فن محور زیر اقدام نماید.

از پژوهشگران و متخصصین دعوت به عمل می آید نسبت به ارائه پیشنهاد خود در قالب فرم پیشنهاد پروژه با مراجعه به آدرس www.research.wrm.ir در اسرع وقت اقدام نمایند.

فراخوان شماره 1

1- باران سنج با فن آوری پردازش سیگنال تصویر با قابلیت شناسایی و اندازه گیری انواع نزولات جوی

2- ایستگاه خودکار برف سنجی با قابلیت اندازه گیری ارتفاع و چگالی برف

3- سامانه تبادل داده ایستگاه های خودکار سنجش در مناطق فاقد پوشش مخابراتی همراه اول و رایتل و ایرانسل

4- بومی سازی سامانه SCADA با قابلیت پوشش کلیه دیتالاگرهای موجود در شبکه سنجش منابع آب

فراخوان شماره 2

1- ابزارهای اندازه گیری نقطه ای سرعت رودخانه: سرعت سنج نقطه ای درون رودخانه ای مبتنی بر تکنولوژی ساند (صوتی) قابل کاربرد در رودخانه ها با بستر طبیعی و فرسایش پذیر

2- ابزارهای اندازه گیری پروفیل عمقی سرعت، برداشت پروفیل عرضی رودخانه و محاسبه دبی در رودخانه مبتنی بر تکنولوژی آکوستیک داپلری (ADCP)  قابل کاربرد در رودخانه ها با بستر طبیعی و فرسایش پذیر

3- ابزارهای اندازه گیری سرعت و دبی رودخانه مبتنی بر تکنولوژی زمان متغیر با قابلیت برداشت توزیع سرعت در عمق و عرض رودخانه قابل کاربرد در رودخانه ها با بستر طبیعی و فرسایش پذیر

4- ابزارهای اندازه گیری غیر تماسی سرعت سطحی رودخانه مبتنی بر تکنولوژی رادار یا داپلر با قابلیت تعمیم سرعت سطحی به سرعت متوسط رودخانه و قابل کاربرد در رودخانه ها با بستر طبیعی و فرسایش پذیر

5- ابزارهای اندازه گیری و تعیین بستر (عمق) رودخانه مبتنی بر تکنولوژی ساند

6- پل تلفریک کنترل از ساحل

7- ابزارهای اندازه گیری و نمونه برداری غیرمستقیم رسوب بار معلق رودخانه مبتنی بر تکنولوژی اپتیک و طیف نوری

8- باران سنج وزنی (اندازه گیری باران و سایر نزولات جوی با فن آوری اندازه گیری وزن نزولات)

9- دیتالاگر مبتنی بر MINI PC فوق کم مصرف صنعتی

 

تجهیزات فنی جهت شناسایی، سنجش و کنترل انواع آلاینده ها در منابع آب:

1- دستگاه آنالیز فلزات سنگین در آب، پساب و رسوب (ICP-MS)

2- تجهیزات سنجش کیفیت آب در اعماق مختلف مخازن سدها (CTD)

3- دستگاه سنجش میزان کلروفیل در اعماق مختلف مخازن سدها

4- تجهیزات و روشهای بیومانیتورینگ مواد سمی در آب

5- تجهیزات مانیتورینگ آنلاین انواع مواد سمی و ترکیبات شیمیایی در آب