پنجشنبه, 1 مهر 1400

شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان بر اساس اساسنامه شرکت، وظیفه تأمین، حفظ و توسعه منابع آبی را در سطح استان بر عهده دارد و همواره در راستای جلب رضایت مشتریان گام برداشته و در جهت انجام وظایف محوله اهداف ذیل را مد نظر قرار داده است.

 

o تأمین، حفظ و توسعه منابع آبی استان.

o پایبندی به رعایت ضوابط ، قوانین و مقررات.

o افزایش میزان رضایت مشتریان.

o تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت همکاران.

o انجام به موقع امور جاری و طرحها با رعایت مسائل کمی و کیفی.

o تلاش در جهت کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها.

 

اینجانب ضمن تعهد به برآورده ساختن الزامات استاندارد ایزو 2008 : 9001 و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفی ، خود را ملزم به اجرای سیستم فوق دانسته و علاوه بر ابلاغ این خط مشی به کلیه معاونین ، مدیران و کارکنان شرکت ، ایشان را دعوت به همکاری مستمر در دستیابی به اهداف فوق می نمایم.

محمد دلمرادی

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل