مدیریت و توسعه کسب و کار کم‌آب‌بر با رویکرد اقتصاد آب

   بسیاری از نقاط ایران با بحران کم آبی و خشکسالی و کاهش ذخایر آبی مواجه هستند. بحران اساسی در آب، بحران مدیریت است. دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نه چندان دور، تامین آب تبدیل به بزرگ‌ترین چالش پیش روی کشور شود. پس برای مهار این بحران باید به دنبال راه‌کارهای ابتکاری برای مدیریت عرضه و تقاضای آب، استفاده بهینه از منابع آبی موجود و مبارزه با کم آبی بود. بی‌تردید راه‌کارهایی نظیر فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف آب، روش‌های بازیافت آب و استفاده مجدد از آن، سیستم‌های قیمت‌گذاری، توسعه روش‌های نوین آبیاری و ... در حل این بحران کارگشا است. در این پژوهش به مدیریت و توسعه کسب و کار در شرایط کمبود آب با رویکرد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج نشان داد، اگرچه اجرای مقررات و استفاده از هنجارهای مصرفی امکان‌پذیر است، اما چنین ساختارهایی بدون ساختارهای مکمل کاهنده‌ی قیمت، تاثیر خوبی نخواهند داشت. قیمت‌گذاری آب لازم است اما برای جلوگیری از کمبود آب کافی نیست. قیمت‌ها و بازارهای مصرف می‌توانند انگیزه‌های قدرتمندی را برای استفاده بیشتر و بهتر از آب فراهم کنند، اما هیچ یک از آن‌ها نمی‌توانند به انتخاب‌های سیاسی و اجتماعی در مورد سهم آب از محیط زیست یا چگونگی کمک به کسب و کارهای کوچک در دریافت خدمات آب کمک نمایند. اگر کسب و کارها بخواهند مکانیسم‌های قیمتی را برای تخصیص آب به مصارف اقتصادی بپذیرند، سیاست‌های عملکردی برای رفع چنین نگرانی‌هایی پیش نیاز است.

  تاریخ ثبت : 19 بهمن 1400
 مدیر سایت
 733